DOBREULE - NORD DARIUSZ WIĘCEK Produkcja uli drewnianych
Dobre ule
O Firmie

DOBREULE - NORD
Witam serdecznie wszystkich odwiedzających tą strone.
Firma "DOBREULE-NORD" jest prawnie zarejestrowaną kontynuacją spółki "FPHU NORD" i produkty jej są wykonane w tych samych standardach wymiarowych i z użyciem tych samych materiałów, co oznacza  że ul lub inna jego część jest kompatybilna z tym wszystkim co zakupiliście państwo we wspomnianej firmie wcześniej.
Nowością jest dennica wielofunkcyjna wysoka typ DW z poławiaczem pyłku,w projekcie do końca  roku 2012 powstanie nowy wzór dennicy przeznaczonej do intensywnej gospodarki pasiecznej,szybkiej w obsłudze opartej na doświadczeniach pszczelarzy zagranicznych posiadających duże pasieki towarowe.
 


Nasze wyroby można też będzie odebrac osobiście pod adresem:

DOBREULE - NORD
TEREN ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ
W GRUDNEJ KĘPSKIEJ
38-340 BIECZ
NR.KONTA 40 8627 0001 2002 3013 1037 0001

NIP 685-135-20-44
tel. kom. 666 250 922 

 

UWAGA!!!
W ZAKŁADCE "STRONA ZEWNĘTRZNA" DO POBRANIA PLIKI Z OFERTĄ ULI
PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W 2014 i 2015 ROKU.

Ważna informacja!!!

W odpowiedzi na często zadawane pytania informuję że jeżeli chcesz korzystać z refundacji na ule z mojej firmy - po prostu pobierz pliki cennika z zakładki  "strona zewnętrzna" znajdującej sie powyżej,wydrukuj i załącz do zgłoszenia o refundację w swoim związku,być może do siedziby twojego związku nie dotarła moja oferta refundacyjna na rok 2014-2015.
Związki nie maja prawa narzucać producentów,wybór należy do Ciebie szanowny pszczelarzu.

JEŻELI W TWOIM ZWIĄZKU POINFORMOWANO CIĘ ŻE MASZ MOŻLIWOŚĆ REFUNDACJI JEDYNIE NA SPRZĘT ZAKUPIONY OD PRODUCENTA Z KTÓRYM TWÓJ ZWIĄZEK PSZCZELARSKI "PODPISAŁ UMOWĘ"WIEDZ ŻE MASZ DO CZYNIENIA Z BEZCZELNYM OSZUSTWEM OPARTYM NAJPRAWDOPODOBNIEJ NA ŁAPÓWKARSTWIE PONIEWAŻ ŻADNE TAKIE "UMOWY" NIE SĄ WYMAGANE PRZEZ AGENCJĘ RYNKU ROLNEGO .


PONIŻEJ KOPIA Z
"WARUNKÓW UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW PONIESIONYCH W RAMACH REALIZACJI MECHANIZMU WSPARCIE RYNKÓW PRODUKTÓW PSZCZELICH W SEZONIE  2013/2014"

7.2.4 Wymagania dla projektów składanych przez podmioty uprawnione
Podmioty uprawnione, których Członkowie zainteresowani są refundacją kosztów
zakupu sprzętu pszczelarskiego składają projekt na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszych ,,Warunków (…)” . Każdy podmiot uprawniony może
złożyć jeden projekt i składa go w imieniu swoich Członków.
Do projektu należy dołączyć ofertę handlową na zakup każdego wnioskowanego
rodzaju sprzętu pszczelarskiego wraz z jego ceną.
Oferta handlowa musi pochodzić od sprzedawcy prowadzącego zarejestrowaną
działalność gospodarczą. Agencja może wystąpić do podmiotu uprawnionego o
przesłanie kserokopii odpisu z EDG, potwierdzającego prowadzenie takiej
działalności.

EDG=EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMAGANA PODCZAS REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 
W ŚWIETLE POWYŻSZEGO WSZELKIE LISTY PRODUCENTÓW MAJĄCYCH RZEKOMĄ  WYŁĄCZNOŚĆ NA PRODUKCJĘ ULI PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI  SĄ NIELEGALNE.