DOBREULE - NORD DARIUSZ WIĘCEK Produkcja uli drewnianych
Dobre ule
Cennik uli oferta dla uli dotowanych na rok 2017/2018

 


ULE TYPU WIELKOPOLSKI, DADANTA I ULE WIELOKORPUSOWE

 

cennik do pobraniaCENNIK_DOBREULE-NORD_DARIUSZ_WIECEK v3 (1).pdf

 

UL WIELKOPOLSKI 10 RAMKOWY, KORPUSOWY, DREWNIANY, KLEPKOWY

 

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

1 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 169 207,87 W2DZA

2

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA

189

232,47

W2DZ

3 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 179 220,17 W2DSA

4

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA

199

244,77

W2DS

5 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 200 246,00 W2DWA

6

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

220

270,60

W2DW

7 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 225 276,75 W2DWNA

8

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU

245

301,35

W2DWN

9

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLANA 208 255,84 W2+1/2DZA

10

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ,DENNICA NISKA OCIEPLANA 228 280,44 W2+1/2DZ

11

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA

218

268,14

W2+1/2DSA

12

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA

238

292,74

W2+1/2DS

13

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 239 293,97 W2+1/2DWA

14

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

259 318,57 W2+1/2DW

15

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 264 324,72 W2+1/2DWNA

16

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU

284

349,32

W2+1/2DWN

17

TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLANA 210 258,30 W3DZA

18

TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLANA

230

282,90

W3DZ

19

TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 220 270,60 W3DSA

20

TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 240 295,20 W3DS

21

TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

241

296,43

W3DWA

22

TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

261

321,03

W3DW

23

TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 266 327,18 W3DWNA

24

TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU

286

351,78

W3DWN

 

UL WIELKOPOLSKI 12 RAMKOWY, KORPUSOWY, DREWNIANY, KLEPKOWY

 

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

25 JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 176 216,48 W12ANA

26

JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA

196

241,08

W12AN

27 JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 186 228,78 W12ASA

28

JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA

206

253,38

W12AS

29 JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 210 258,30 W12ADWA

30

JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

230

282,90

W12ADW

31 JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 235 289,05 W12ADWNA

32

JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU

255

313,65

W12ADWN

33

DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 180 221,40 W12BNA

34

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 200 246,00 W12BN

35

DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA

190

233,70

W12BSA

36

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA

210

258,30

W12BS

37

DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 214 263,22 W12BDWA

38

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

259 287,82 W12BDW

39

DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 239 293,97 W12BDWNA

40

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU

259

318,57

W12BDWN

41

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 220 270,60 W12CNA

42

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA

240

295,20

W12CN

43

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 230 282,90 W12CSA

44

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 250 307,50 W12CS

45

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

254

312,42

W12CDWA

46

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

274

337,02

W12CDW

47

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 279 343,17 W12CDWNA

48

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU

299

367,77

W12CDWN

49 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 224 275,52 W12DNA
50 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 244 300,12 W12DN
51 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 234 287,82 W12DSA
52 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 254 312,42 W12DS
53 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 258 317,34 W12DDWA
54 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 278 341,94 W12DDW
55 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 283 348,09 W12DDWNA
56 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 303 372,69 W12DDWN

 

UL OSTROWSKIEJ 10 RAMKOWY, DREWNIANY KLEPKOWY

 

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

57 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 169 207,87 O2DZA
58 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 189 232,47 O2DZ
59 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 179 220,17 O2DSA
60 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 199 244,77 O2DS
61 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 200 246,00 O2DWA
62 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 220 270,60 O2DW
63 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 225 276,75 O2DWNA
64 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 245 301,35 O2DWN
65 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 210 258,30 O3DZA
66 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 230 282,90 O3DZ
67 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 220 270,60 O3DSA
68 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 240 295,20 O3DS
69 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 241 296,43 O3DWA
70 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 261 321,03 O3DW
71 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 266 327,18 O3DWNA
72 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 286 351,78 O3DN

 

UL DADANTA 10 RAMKOWY KORPUSOWY, DREWNIANY, KLEPKOWY

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

73 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 191 234,93 D10NA
74 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 211 259,53 D10N
75 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 201 247,23 D10SA
76 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 221 271,83 D10S
77 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 219 269,37 D10DWA
78 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 239 293,97 D10DW
79 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA
WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU
248 305,04 D10DWNA
80 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 268 329,64 D10DWN
81 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 204 250,92 D10BNA
82 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 224 275,52 D10BN
83 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 214 270,60 D10BSA
84 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 234 287,82 D10BS
85 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 232 285,36 D10BDWA
86 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 252 309,96 D10BDW
87 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 261 321,03 D10BDWNA
88 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA
WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU
281 345,63 D10BDWN
89 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 246 302,58 D10CNA
90 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 266 327,18 D10CN
91 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 256 314,88 D10CSA
92 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 276 339,48 D10CS
93 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 274 337,02 D10CDWA
94 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 294 361,62 D10CDW
95 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 303 372,69 D10CDWNA
96 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 323 397,29 D10CDWN
97 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 233 286,59 D10DNA
98 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 253 311,19 D10DN
99 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 243 298,89 D10DSA
100 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 263 323,49 D10DS
101 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 261 321,03 D10DDWA
102 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 281 345,63 D10DDW
103 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 290 356,70 D10DDWNA
104 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 310 381,30 D10DDWN
105 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 259 318,57 D10ENA
106 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 279 343,17 D10EN
107 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 269 330,87 D10ESA
108 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 289 355,47 D10ES
109 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 287 353,01 D10EDWA
110 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 307 377,61 D10EDW
111 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 316 388,68 D10EDWNA
112 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 336 413,28 D10EDWN

 

UL DADANTA 12 RAMKOWY

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

113 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 232 285,36 D12N
114 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 242 297,66 D12S
115 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKĄ Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 263 323,49 D12DW
116 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 288 354,24 D12DWN
117 JEDEN KORPUS,DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 277 340,71 D12BN
118 JEDEN KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 287 353,01 D12BS
119 JEDEN KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKĄ Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 308 378,84 D12BDW
120 JEDEN KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 333 409,59 D12BDWN
121 DWA KORPUSY,POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 249 306,27 D12CN
122 DWA KORPUSY,POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 259 318,57 D12CS
123 DWA KORPUSY,POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 280 344,4 D12CDW

124

DWA KORPUSY,POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 305 375,15 D12CDWN

 

UL DADANTA 16 RAMKOWY, DREWNIANY, KORPUSOWY

 

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

125 DADANTA 16R: DENNICA, KORPUS GNIAZDOWY, DASZEK KRYTY 248,54 305,70 D20R
126 DADANTA 16R: DENNICA, KORPUS GNIAZDOWY, PÓŁNADSTAWKA, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ 350 430,50 D20RA

 

UL WARSZAWSKI 16 RAMKOWY, POSZERZANY, DREWNIANY, KLEPKOWY

 

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

127 WARSZAWSKI POSZERZANY 16R: DENNICA OCIEPLONA, KORPUS GNIAZDOWY, DASZEK KRYTY BLACHĄ 248,78 306,00 WPS20R
128 WARSZAWSKI POSZERZANY 16R: DENNICA OCIEPLONA, KORPUS GNIAZDOWY, PÓŁNADSTAWKA, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ 350 430,50 WPS20RA

 

UL WARSZAWSKI 16 RAMKOWY, ZWYKŁY DREWNIANY, KLEPKOWY

 

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

129 WARSZAWSKI ZWYKŁY 16R: DENNICA OCIEPLONA, KORPUS GNIAZDOWY, DASZEK KRYTY BLACHĄ 280 344,40 WZ16R
130 WARSZAWSKI ZWYKŁY 16R: DENNICA OCIEPLONA, KORPUS GNIAZDOWY, PÓŁNADSTAWKA, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ 380 467,40 WZ16RA

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU DOWOLNEGO ELEMENTU ULA

 

RAMKA

GNIAZDOWA BOK
PROSTY

GNIAZDOWA BOK
HOFFMANA

1/2 HOFFMAN

1/2 BOK PROSTY

WIELKOPOLSKA 1,6 1,8 1,45 1,3
OSTROWSKIEJ 1,5 1,7    
DADANT 2,2 2,4 1,8 1,5
WARSZAWSKA POSZERZONA 2,2 2,4 1,6 1,3
WARSZAWSKA ZWYKŁA 2,2 2,4 1,6 1,3

 DO KAŻDEGO Z WYMIENIONYCH ZESTAWÓW ULI MOŻNA ZAMÓWIĆ DODATKOWO STOJAK POD UL PRZY CZYM NAZWA KATALOGOWA

ZOSTANIE ROZSZERZONA O SKRÓT ST NA KOŃCU ZAŚ CENA BRUTTO WZRASTA O WARTOSĆ STOJAKA BRUTTO CZYLI 23,37 ZŁ PRZYKŁADOWO  NAZWA UL DADANTA D10CS W ZAMÓWIENIU ZE STOJAKIEM BRZMI D10CSST ZAŚ CENA BĘDZIE WYNOSIĆ 362,85 BRUTTO DLA TEGO ZESTAWU