DOBREULE - NORD DARIUSZ WIĘCEK Produkcja uli drewnianych
Dobre ule
Cennik uli na rok 2019

 


ULE TYPU WIELKOPOLSKI, DADANTA I ULE WIELOKORPUSOWE

 

cennik do pobraniaCENNIK_DOBREULE-NORD_DARIUSZ_WIECEK v3 (1).pdf

 

UL WIELKOPOLSKI 10 RAMKOWY, KORPUSOWY, DREWNIANY, KLEPKOWY

 

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

1 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 185,90 228,66 W2DZA

2

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA

207,90

255,72

W2DZ

3 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 196,90 242,19 W2DSA

4

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA

218,90

269,25

W2DS

5 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 220,00 270,60 W2DWA

6

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

242,00

297,66

W2DW

7 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 247,50 304,43 W2DWNA

8

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU

269,50

331,49

W2DWN

9

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLANA 228,80 281,42 W2+1/2DZA

10

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ,DENNICA NISKA OCIEPLANA 250,80 308,48 W2+1/2DZ

11

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA

239,80

294,95

W2+1/2DSA

12

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA

261,80

322,01

W2+1/2DS

13

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 262,90 323,37 W2+1/2DWA

14

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

284,90 350,43 W2+1/2DW

15

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 290,40 357,19 W2+1/2DWNA

16

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU

312,40

384,25

W2+1/2DWN

17

TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLANA 231,00 284,13 W3DZA

18

TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLANA

253,00

311,19

W3DZ

19

TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 242,00 297,66 W3DSA

20

TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 264,00 324,72 W3DS

21

TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

265,10

326,07

W3DWA

22

TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

287,10

353,13

W3DW

23

TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 292,60 359,90 W3DWNA

24

TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU

314,60

386,96

W3DWN

 

UL WIELKOPOLSKI 12 RAMKOWY, KORPUSOWY, DREWNIANY, KLEPKOWY

 

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

25 JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 193,60 238,13 W12ANA

26

JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA

215,60

265,19

W12AN

27 JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 204,60 251,66 W12ASA

28

JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA

226,60

278,72

W12AS

29 JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 231,00 284,13 W12ADWA

30

JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

253,00

311,19

W12ADW

31 JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 258,50 317,96 W12ADWNA

32

JEDEN KORPUS + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU

280,50

345,02

W12ADWN

33

DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 198,00 243,54 W12BNA

34

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 220,00 270,60 W12BN

35

DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA

209,00

257,07

W12BSA

36

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA

231,00

284,13

W12BS

37

DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 235,40 289,54 W12BDWA

38

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

284,90 350,43 W12BDW

39

DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 262,90 323,37 W12BDWNA

40

DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU

284,90

350,43

W12BDWN

41

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 242 297,66 W12CNA

42

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA

264,00

324,72

W12CN

43

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 253,00 311,19 W12CSA

44

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 275,00 338,25 W12CS

45

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

279,40

343,66

W12CDWA

46

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ

301,40

370,72

W12CDW

47

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 306,90 377,49 W12CDWNA

48

DWA KORPUSY + KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU

328,90

404,55

W12CDWN

49 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 246,40 303,07 W12DNA
50 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 268,40 330,13 W12DN
51 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 257,40 316,60 W12DSA
52 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 279,40 343,66 W12DS
53 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 283,80 349,07 W12DDWA
54 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 305,80 376,13 W12DDW
55 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 311,30 382,90 W12DDWNA
56 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 333,30 409,96 W12DDWN

 

UL OSTROWSKIEJ 10 RAMKOWY, DREWNIANY KLEPKOWY

 

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

57 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 185,90 228,66 O2DZA
58 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 207,90 255,72 O2DZ
59 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 196,90 242,19 O2DSA
60 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 218,90 269,25 O2DS
61 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 220,00 270,60 O2DWA
62 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 242,00 297,66 O2DW
63 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 247,50 304,43 O2DWNA
64 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 269,50 331,49 O2DWN
65 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 231,00 284,13 O3DZA
66 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 253,00 311,19 O3DZ
67 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 242,00 297,66 O3DSA
68 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 264,00 324,72 O3DS
69 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 265,1 326,07 O3DWA
70 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 287,10 353,13 O3DW
71 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 292,60 359,90 O3DWNA
72 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 314,60 386,96 O3DN

 

UL DADANTA 10 RAMKOWY KORPUSOWY, DREWNIANY, KLEPKOWY

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

73 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 210,10 258,42 D10NA
74 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 232,10 285,48 D10N
75 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 221,10 271,95 D10SA
76 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 243,10 299,01 D10S
77 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 220,90 296,31 D10DWA
78 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 262,90 323,37 D10DW
79 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA
WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU
272,80 335,54 D10DWNA
80 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 294,80 362,60 D10DWN
81 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 224,40 276,01 D10BNA
82 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 246,40 303,07 D10BN
83 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 235,40 289,54 D10BSA
84 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 257,40 316,60 D10BS
85 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 255,20 313,90 D10BDWA
86 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 277,20 340,96 D10BDW
87 DWA KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 287,10 353,13 D10BDWNA
88 DWA KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA
WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU
309,10 380,19 D10BDWN
89 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 270,60 332,84 D10CNA
90 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 292,60 359,90 D10CN
91 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 281,60 346,37 D10CSA
92 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 303,60 373,43 D10CS
93 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 301,40 370,42 D10CDWA
94 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 323,40 397,78 D10CDW
95 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 333,30 409,96 D10CDWNA
96 DWA KORPUSY, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 355,30 437,02 D10CDWN
97 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 256,30 315,25 D10DNA
98 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 278,30 342,31 D10DN
99 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 267,30 328,78 D10DSA
100 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 289,30 355,84 D10DS
101 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 287,10 353,13 D10DDWA
102 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 309,10 380,19 D10DDW
103 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 319,00 392,37 D10DDWNA
104 KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 341,00 419,43 D10DDWN
105 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 284,90 350,43 D10ENA
106 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 306,90 377,49 D10EN
107 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 295,90 363,96 D10ESA
108 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 317,90 391,02 D10ES
109 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 315,70 388,31 D10EDWA
110 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 337,70 415,37 D10EDW
111 TRZY KORPUSY, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 347,60 427,55 D10EDWNA
112 TRZY KORPUSY, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 369,60 454,61 D10EDWN

 

UL DADANTA 12 RAMKOWY

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

113 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 255,20 313,90 D12N
114 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 266,20 327,43 D12S
115 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKĄ Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 289,30 355,84 D12DW
116 JEDEN KORPUS, KORPUS 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 316,80 389,66 D12DWN
117 JEDEN KORPUS,DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 304,70 374,78 D12BN
118 JEDEN KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 315,70 388,31 D12BS
119 JEDEN KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKĄ Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 338,80 416,72 D12BDW
120 JEDEN KORPUS, DWA KORPUSY 1/2, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 366,30 450,55 D12BDWN
121 DWA KORPUSY,POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA NISKA OCIEPLONA 273,90 336,90 D12CN
122 DWA KORPUSY,POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA OSIATKOWANA 284,90 350,43 D12CS
123 DWA KORPUSY,POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WYSOKA Z WKŁADKĄ SIATKOWĄ I AŻUROWĄ 308,00 378,84 D12CDW

124

DWA KORPUSY,POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ, DENNICA WIELOFUNKCYJNA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 335,50 412,67 D12CDWN

 

UL DADANTA 16 RAMKOWY, DREWNIANY, KORPUSOWY

 

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

125 DADANTA 16R: DENNICA, KORPUS GNIAZDOWY, DASZEK KRYTY 273,39 336,30 D20R
126 DADANTA 16R: DENNICA, KORPUS GNIAZDOWY, PÓŁNADSTAWKA, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ 385,00 473,60 D20RA

 

UL WARSZAWSKI 16 RAMKOWY, POSZERZANY, DREWNIANY, KLEPKOWY

 

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

127 WARSZAWSKI POSZERZANY 16R: DENNICA OCIEPLONA, KORPUS GNIAZDOWY, DASZEK KRYTY BLACHĄ 273,66 336,60 WPS20R
128 WARSZAWSKI POSZERZANY 16R: DENNICA OCIEPLONA, KORPUS GNIAZDOWY, PÓŁNADSTAWKA, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ 385,00 473,55 WPS20RA

 

UL WARSZAWSKI 16 RAMKOWY, ZWYKŁY DREWNIANY, KLEPKOWY

 

Lp

 ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

129 WARSZAWSKI ZWYKŁY 16R: DENNICA OCIEPLONA, KORPUS GNIAZDOWY, DASZEK KRYTY BLACHĄ 308,00 378,84 WZ16R
130 WARSZAWSKI ZWYKŁY 16R: DENNICA OCIEPLONA, KORPUS GNIAZDOWY, PÓŁNADSTAWKA, POWAŁKA, DASZEK KRYTY BLACHĄ 418,00 514,14 WZ16RA

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU DOWOLNEGO ELEMENTU ULA

 

RAMKA

GNIAZDOWA BOK
PROSTY

GNIAZDOWA BOK
HOFFMANA

1/2 HOFFMAN

1/2 BOK PROSTY

WIELKOPOLSKA 1,6 1,8 1,45 1,3
OSTROWSKIEJ 1,5 1,7    
DADANT 2,2 2,4 1,8 1,5
WARSZAWSKA POSZERZONA 2,2 2,4 1,6 1,3
WARSZAWSKA ZWYKŁA 2,2 2,4 1,6 1,3

 DO KAŻDEGO Z WYMIENIONYCH ZESTAWÓW ULI MOŻNA ZAMÓWIĆ DODATKOWO STOJAK POD UL PRZY CZYM NAZWA KATALOGOWA

ZOSTANIE ROZSZERZONA O SKRÓT ST NA KOŃCU ZAŚ CENA BRUTTO WZRASTA O WARTOSĆ STOJAKA BRUTTO CZYLI 23,37 ZŁ PRZYKŁADOWO  NAZWA UL DADANTA D10CS W ZAMÓWIENIU ZE STOJAKIEM BRZMI D10CSST ZAŚ CENA BĘDZIE WYNOSIĆ 362,85 BRUTTO DLA TEGO ZESTAWU