DOBREULE - NORD DARIUSZ WIĘCEK Produkcja uli drewnianych
Dobre ule
Cennik elementów uli

UWAGA!!! MOZLIWA JEST ZAMIANA ELEMENTÓW ZESTAWÓW PROMOCYJNYCH NA INNE
PRZY CZYM CENĘ ZAMIENIONEGO ELEMENTU LICZYMY WG CENY BRUTTO MINUS 10%

 

cennik do pobraniaCENNIK_ELEMENTOW_ULI_DARIUSZ_WIECEK.pdf

 

UL WIELKOPOLSKI 10 RAMKOWY, OSTROWSKIEJ

 

Lp

ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

NAZWA KATALOGOWA

1 DASZEK KRYTY BLACHĄ 55,00 67,65 W10DK

2

POWAŁKA

19,80

24,35

W10P

3 PODKARMIACZKA 20,90 25,71 PDK

4

KORPUS GNIAZDOWY

45,10

55,47

W10KPG

5 KORPUS 1/2 42,90 52,77 W101/2

6

DENNICA OCIEPLONA

42,90

52,77

W10DZ

7 DENNICA SIATKOWA 53,90 66,30 W10DS

8

DENNICA WYSOKA

77,00

94,71

W10DW

9

DENNICA WYSOKA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 104,50 128,54 W10DWN

10

STOJAK POD UL 20,90 25,71 W10ST

 

UL WIELKOPOLSKI 12 RAMKOWY

 

42,90

Lp

ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

NAZWA KATALOGOWA

11 DASZEK KRYTY BLACHĄ 58,30 71,71 W12DK

12

POWAŁKA

22,00

27,06

W12P

13 PODKARMIACZKA 20,90 25,71 PDK

14

KORPUS GNIAZDOWY

48,40

59,53

W12KPG

15 KORPUS 1/2 52,77 W121/2

16

DENNICA OCIEPLONA

44,00

54,12

W12DZ

17 DENNICA SIATKOWA 55,00 67,65 W12DS

18

DENNICA WYSOKA

81,40

100,12

W12DW

19

DENNICA WYSOKA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 108,90 133,95 W12DWN

20

STOJAK POD UL 20,90 25,71 W12ST

 

UL DADANTA 10 RAMKOWY

 

Lp

ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

21 DASZEK KRYTY BLACHĄ 58,30 71,71 D10DK

22

POWAŁKA

22,00

27,06

D10P

23 PODKARMIACZKA 20,90 25,71 PDK

24

KORPUS GNIAZDOWY

60,50

74,42

D10KPG

25 KORPUS 1/2 46,20 56,83 D101/2

26

DENNICA OCIEPLONA

45,10

55,47

D10DZ

27 DENNICA SIATKOWA 56,10 69,00 D10DS

28

DENNICA WYSOKA

75,90

93,36

D10DW

29

DENNICA WYSOKA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 107,80 132,59 D10DWN

30

STOJAK POD UL 20,90 25,71 D10ST

 

UL DADANTA 12 RAMKOWY

 

Lp

ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

31 DASZEK KRYTY BLACHĄ 68,20 83,89 D12DK

32

POWAŁKA

23,10

28,41

D12P

33 PODKARMIACZKA 20,90 25,71 PDK

34

KORPUS GNIAZDOWY

68,20

83,89

D12KPG

35 KORPUS 1/2 49,50 60,89 D121/2

36

DENNICA OCIEPLONA

46,20

56,83

D12DZ

37 DENNICA SIATKOWA 57,20 70,36 D12DS

38

DENNICA WYSOKA

91,30

112,30

D12DW

39

DENNICA WYSOKA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 107,80 132,59 D12DWN

40

STOJAK POD UL 20,90 25,71 D12ST