DOBREULE - NORD DARIUSZ WIĘCEK Produkcja uli drewnianych
Dobre ule
Cennik elementów uli

UWAGA!!! MOZLIWA JEST ZAMIANA ELEMENTÓW ZESTAWÓW PROMOCYJNYCH NA INNE
PRZY CZYM CENĘ ZAMIENIONEGO ELEMENTU LICZYMY WG CENY BRUTTO MINUS 10%

 

cennik do pobraniaCENNIK_ELEMENTOW_ULI_DARIUSZ_WIECEK.pdf

 

UL WIELKOPOLSKI 10 RAMKOWY, OSTROWSKIEJ

 

Lp

ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

NAZWA KATALOGOWA

1 DASZEK KRYTY BLACHĄ 50 61,50 W10DK

2

POWAŁKA

18

22,14

W10P

3 PODKARMIACZKA 19 23,37 PDK

4

KORPUS GNIAZDOWY

41

50,43

W10KPG

5 KORPUS 1/2 39 47,97 W101/2

6

DENNICA OCIEPLONA

39

47,97

W10DZ

7 DENNICA SIATKOWA 49 60,27 W10DS

8

DENNICA WYSOKA

70

86,10

W10DW

9

DENNICA WYSOKA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 95 116,85 W10DWN

10

STOJAK POD UL 19 23,37 W10ST

 

UL WIELKOPOLSKI 12 RAMKOWY

 

Lp

ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

NAZWA KATALOGOWA

11 DASZEK KRYTY BLACHĄ 53 65,19 W12DK

12

POWAŁKA

20

24,60

W12P

13 PODKARMIACZKA 19 23,37 PDK

14

KORPUS GNIAZDOWY

44

54,12

W12KPG

15 KORPUS 1/2 39 47,97 W121/2

16

DENNICA OCIEPLONA

40

49,20

W12DZ

17 DENNICA SIATKOWA 50 61,50 W12DS

18

DENNICA WYSOKA

74

91,02

W12DW

19

DENNICA WYSOKA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 99 121,77 W12DWN

20

STOJAK POD UL 19 23,37 W12ST

 

UL DADANTA 10 RAMKOWY

 

Lp

ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

21 DASZEK KRYTY BLACHĄ 53 65,19 D10DK

22

POWAŁKA

20

24,60

D10P

23 PODKARMIACZKA 19 23,37 PDK

24

KORPUS GNIAZDOWY

55

67,65

D10KPG

25 KORPUS 1/2 42 51,66 D101/2

26

DENNICA OCIEPLONA

41

50,43

D10DZ

27 DENNICA SIATKOWA 51 62,73 D10DS

28

DENNICA WYSOKA

69

84,87

D10DW

29

DENNICA WYSOKA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 98 121,77 D10DWN

30

STOJAK POD UL 19 23,37 D10ST

 

UL DADANTA 12 RAMKOWY

 

Lp

ELEMENTY SKŁADOWE

NETTO

BRUTTO

 NAZWA KATALOGOWA

31 DASZEK KRYTY BLACHĄ 62 76,26 D12DK

32

POWAŁKA

21

25,83

D12P

33 PODKARMIACZKA 19 23,37 PDK

34

KORPUS GNIAZDOWY

62

76,26

D12KPG

35 KORPUS 1/2 45 55,35 D121/2

36

DENNICA OCIEPLONA

42

51,66

D12DZ

37 DENNICA SIATKOWA 52 63,96 D12DS

38

DENNICA WYSOKA

83

102,09

D12DW

39

DENNICA WYSOKA Z POŁAWIACZEM PYŁKU 98 120,54 D12DWN

40

STOJAK POD UL 19 23,37 D12ST