Refundacja kosztów

Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020 - 2022

Refundacja kosztów zakupu uli oraz sprzętu pasiecznego.

Cenniki pdf

W odpowiedzi na często zadawane pytania informuję, że jeżeli chcesz korzystać z refundacji na ule z mojej firmy ,pobierz widoczne cenniki w formacie PDF, wydrukuj i załącz do zgłoszenia o refundację w swoim związku.

Być może do siedziby twojego koła nie dotarła moja oferta refundacyjna. Związki nie maja prawa narzucać producentów, wybór należy do Ciebie Szanowny Pszczelarzu.

Załączniki do pobrania

Zapraszam Państwa do bezpośredniego pobrania załączników, do refundacji kosztów zakupów asortymentu pszczelarskiego, bezpośrednio ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty na rok 2020 – 2022. 

Aby pobrać załącznik proszę kliknąć w wybrany przycisk po prawej stronie.

W przypadku problemów i wątpliwości zadzwoń i zapytaj:

Agencja Rynku Rolnego
Kierownik działu produktów pszczelich
Tel: 22 661 71 99

Wymagania dla projektów składanych przez podmioty uprawnione

Podmioty uprawnione, których Członkowie zainteresowani są refundacją kosztów zakupu sprzętu pszczelarskiego składają projekt na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 (zakup sprzętu) do niniejszych warunków. Każdy podmiot uprawniony może złożyć jeden projekt.

Do projektu należy dołączyć kopię oferty handlowej na zakup każdego wnioskowanego rodzaju sprzętu pszczelarskiego wraz z jego ceną.

W ŚWIETLE POWYŻSZYCH INFORMACJI WSZELKIE LISTY PRODUCENTÓW MAJĄCYCH RZEKOMĄ WYŁĄCZNOŚĆ NA PRODUKCJĘ ULI PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI SĄ NIELEGALNE.